به اطلاع عموم مردم تهران می‌رساند شعبه ۲ کلینیک دندانپزشکی جهاد دانشگاهی از ابتدای مردادماه به طور کامل به محل شعبه ۱ یعنی خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، نبش وحیدنظری منتقل شده است.

لذا مراجعان مرکز داندانپزشکی می‌توانند با مراجعه به شعبه اصلی کلینیک خدمات لازم را دریافت کنند.