مرکز تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

طرف قرارداد با بیمه‌های

 • پارسیان
 • دانا
 • معلم
 • ایران
 • خانه کارگر
 • مراکز جهاد دانشگاهی
 • انجمن ام اس
 • بیمه نوین
 • آسیا
 • رازی
 • سینا
 • هدایت میزان
 • شهرداری و شرکت شهر سالم
 • بانک تجارت
 • دانشکده پزشکی
 • استیل البرز و هفت الماس
 • البرز
 • ملت
 • سامان
 • دانشجویان علوم پزشکی تهران
 • بانک ملت
 • بیمه بانک مرکزی
 • کارت آسان خرید بانک تجارت
 • بیمه نوین